SEN HAKDAKY AÝDYMYM

Sanlyja günlerden bararyn ýene,
Bararyn şol öñki aýdymym aýdyp.
Aýratyn gün bolar ömürlik sene,
Tagma bolup galar aýrylmaz gaýdyp.

Ýe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 387 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 12.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şamyrat Muhammetgurbanow

EDEP RÖWŞEN GELJEGIÑ KEPILIDIR

Öñem biriniñ üsti görer ýaly dälmiş, kirmiş. Oña:
- Eşigiñi ýuwaýsañ bolmaýarmy? - diýipdirler.
- Ýuwsam, ýene kirlär-dä...
- Sen ýene- ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 392 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Aýnazarow

TÜRKMEN ALABAÝY: geçmişe nazar we ýeňişleriň hyjuwy

Türkmenler müňýyllyklaryň dowamynda seçgiçilik kesbi bilen uçarganat bedewleri, batyr alabaýy, çydamly düýeleri, algyr aw tazylary, sar ... Doly oka»
Категория: Haýwanat dünýäsi | Просмотров: 439 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bahar Şamämmedowa

PATYŞA SYNAGY

Köplenç özüni we ýurduny gorap biljek mert ýigitleri synagdan geçirýän Li Şymin atly patyşa bolupdyr. Ol wepadarlygy barlamakda her sapar dürli tärlerden peýdalanar eken. Şo ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 402 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mähriban Gelenowa

KAYSERİ’NİN TÜRKMEN YÜZÜ

Kayseri’nin Türkmen bir yüzü vardır. Lakin çoğu Kayserili bunun farkına varmaz bile. Gerçi birazcık olsun Tarih okuyanlar, Danişmentli ile başlayan bu serüveni he ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 340 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýit Burhanetdin Akbaş

TÜRKMENIÑ DINI BIRDIR

Eger ýaşap ýören bolsa, öñümizdäki 2020-nji ýylyñ başynda tegelek togsan ýaşamaly uly söz ussady Sapargeldi Annasähet Iner ogly Garaşsyzlyk ýyllarynda täze edebiýaty ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 594 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (5) | Теги: Sapargeldi Annasähet Iner ogly

HRISTIAN TARYHYNYÑ AJY HAKYKATLARY

Adatça, "Iegowanyñ şaýatlary" we hristianlygyñ şuña meñzeş dürli sapyk akymlary öz ýalñyş pikirlerini wagyz edenlerinde, hristianlygyñ parahatçylyk we m ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 535 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (11) | Теги: Harputly Yshak Efendi

AT GAÝRATY / hekaýat

Salyr Gazan zamanynda bir oguz gerçegi ýarag esbabyny dakynyp, dor atyna atlanyp, hanyñ ýanyna baryp, özüni nökerlige almagy haýyş edipdir. Salyr Gazan ony tanamansoñ ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 352 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ajap Aşyrowa

YÖRÜK OBALARI ve YÖRÜKLERİN YAŞAMI

■ YÖRÜKLERİN YAŞAMI

Yörük boylarının, konar göçerlerin; yükseklere çıkmak, uçsuz bucaksız bozkırlara, yeşil ovalara, kıvrım kıvrım akan der ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 375 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýörük türkmenleri

DOGAÝY SAZYÑ OWAZY

Häzirki döwürde çalynýan halk sazlarynyñ köpüsini döredenler öz döwrüniñ Babagammary, halypa-sazanda Amangeldi Göni hem-de onuñ şägirdi, Kel bagşy, ýagny, Allaberdi Aýd ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 412 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurmuhammet Agabaýew

BEDEWIÑ BENDIWANY

Türkmeniñ belli kinorežissýory, artist Baba Annanow bedew atlaryñ janköýeridi. Gyz gylykly, gamyşgulak bedewler onuñ durmuşynyñ bezegi bolupdy. Şonuñ üçin bolsa gerek, ç ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kowus Omadow

TÜRKMEN KİMDİR?

Türkmenler Orta Asya'da yerleşen bir Türk kavmidir. Türkmen adını MÖ. 11'nci yüzyıldan bu yana kullanmışlardır. Önce farsça olan toplu (Türkmanend) biçiminde kullanmışlard ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 326 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0)

BABA ANNANOW - TÜRKMEN KINOÝYLDYZY

Biz, türkmen kino sungatynyň ikinji döredijilik tapgyryna girýänler Kerim Annanow, Saparmuhammet Jallyýew, Şyhmyrat Annamyradow, Muhammet Karakişi, Bilb ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 593 | Добавил: Gurban | Дата: 11.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gapbarguly Hümmedow