OZUÑ TÄSIN JADYGÖÝI

IV bölüm
Beýik Oz

Doroty bilen Ýolbars gözlerini açan batlaryna olar wagt ýitirmezden asmanyň ýaşyl öwüsýän ýerine tarap ýola düşdiler. Zümerret şä ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 443 | Добавил: Gurban | Дата: 07.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Frank Baum

IÑ ÝAŞ TÜRKMEN ÝAZYJYSY: EDGÜ KÖPRÜLI

■ Yrak türkmenleriniñ "Gardaşlyk" žurnaly bilen yrakly ýaş türkmen ýazyjysy Edgü Köprüliniñ söhbetdeşligi

"Kardaşlık" žurnaly: - Hormatl ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 419 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Edgü Köprüli

UMYT

Durmuş alawynda köýen kalbymyñ,
Kiçijik ýagtylyk ýagtyltdy için.
Belki bu ynamy Alla ýollady,
Meni ýykylamda galdyrmak üçin.

Ýagty umytlarym betbagt ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 467 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 07.06.2019 | Teswirler (9) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa