OZUÑ TÄSIN JADYGÖÝI

VII bölüm
Öýe dolanmak

Ertesi gün, Garantga ilkinji bolup Tagt Otagyna girdi.
Garantgany gören Jadygöý: “Oho bolaýdy” diýdi.
Soňra ol ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 414 | Добавил: Gurban | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Frank Baum

OZUÑ TÄSIN JADYGÖÝI

VI bölüm
Ozuň tapylyşy. Howp

Bir bada Ýolbars bu şowlulyga ynanmady, ýöne Doroty oňa kapasanyň açaryny görkezdi we ony azat etdi. Soňra olar ähli W ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 407 | Добавил: Gurban | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Frank Baum

COLAN TÜRKMANLARINDA EVLƏNMƏ

İnsan həyatının ən önəmli hadisələrindən biri ailə qurmaqdır. Buna görə də, ailə qurarkən tələsikliyə yol verməmək, baş verə biləcək bir sıra uğursuzluqdan qo ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aly Şamil

Golan Türkmanlarının YAS MƏRASİMİ

Golan Türkmanlarının yas mərasimi İslamı dəyərlərə dayansa da, İslamdan öncəki əski Türk inanclarının bəzilərini də özündə qoruyub saxlayır. Ölənin cəsəd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 424 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aly Şamil

SURİYE TÜRKMENLERİ

İslami fetihlerle birlikte Araplarla Türkmenler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Çok zaman geçmeden de İslam ordularında görev almaya başlamışlar ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Osman Umar

OĞLAK OYUNU SURIYE TÜRKMENLERI'NIN ESKI MILLI OYUNUDUR

Oğlak oyunu Suriye Türkmenlerin’in Eski milli oyunudur. Eskiden atalarımız savaşa hazırlık olarak oynarlarmış. En az 50 at ile oynan ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (0)

MEN TÜRKMENI GÖZLERINDEN TANAÝAN

Men türkmeni gözlerinden tanaýan,
Ol gözler meñ üçin mähirli hasam.
Şol gözler dadyma ýetişýär meniñ,
Käteler aljyrap, gam-dertde gal ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.06.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýemreli Tuwakow