09:21

Men türkmeni gözlerinden tanaýan

MEN TÜRKMENI GÖZLERINDEN TANAÝAN

Men türkmeni gözlerinden tanaýan,
Ol gözler meñ üçin mähirli hasam.
Şol gözler dadyma ýetişýär meniñ,
Käteler aljyrap, gam-dertde galsam.

Men türkmeni gözlerinden tanaýan,
Hem olañ öñünde edýärin tagzym.
Näme jezañ bolsa çekerin, ýöne,
Şol gözlerden aýra salmawer, Tañrym!

Men türkmeni gözlerinden tanaýan,
Özümi duýýaryn bagy-Eremde.
Sebäp, özüm türkmen,
Onsoñ neneñ men,
Öz gözümi tanamaýyn göremde?!

Ýemreli TUWAKOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ýemreli Tuwakow | Рейтинг: 4.8/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Gitdim senden ilerledip ümzügi..." / Goşgular - 01.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Bir gün / Goşgular - 14.02.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Dünýe... / Goşgular - 11.02.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Goşgy örän düşnükli.Oz milletiñe bolan ynam gatyshykly buysanjyñ ynamly beyany. Turkmeniñ turkmene bolan ygtybary gozlerden yol salyp kalpdan kalba yerleshyar. Dil name diyse diyibersin,ol sen gowy diysin ya sen yaman diysin, gozleriñ duypkokde mahir alyan birek birege garayshy bakydyr. Goshgy oran tasirli. Sag boluñ yetireniñize.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]