03:23

Ýörü Türkmen Beyi

YÖRÜ TÜRKMEN BEYI

Yazın yayla yaylansın kışın kışla boylansın.
Atandan miras kalan tören yörende sürsün
Bayramın eksilmesin odun oban toylansın.
Yörü Türkmen beyi yörü meydan er görsün.
Atandan miras kalan tören yörende sürsün.

Geciktirme öcünü vaktinde tamam eyle.
Haklının yanında dur sözünü doğru söyle.
Haramdan uzakça dur helal olanı yeğle.
Yörü Türkmen beyi yörü meydan er görsün.
Atandan miras kalan tören yörende sürsün.

Yurt buldunsa yurduna dert buldunsa derdine
Öldürde ver hakkını düşmanının merdine
Dost bilipte düşme hiç namertlerin ardına
Yörü Türkmen beyi yörü meydan er görsün.
Atandan miras kalan tören yörende sürsün.

Şenlenir dağı taşı bir yurt Türk'ün oldumu.
Atının basmadığı söyle bir yer kaldı mı?
İzi kalır ardında bir diyara geldi mi
Yörü Türkmen beyi yörü meydan er görsün.
Atandan miras kalan tören yörende sürsün.

Adem ÇOBAN.
Категория: Goşgular | Просмотров: 347 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Adem Çoban | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
"Gitdim senden ilerledip ümzügi..." / Goşgular - 01.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Bagabat  
43
Atynyň basmadygy, sözle bir ýer galdymy?
Yzy galar ardynda, bir diýara geldigi.
Ýör Türkmen begi, ýör, meýdan är görsün.
Ataňdan miras galan däbiň illeri alsyn...

Pah-pah, nähili şireli, haýbatly, azmly dabara...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]