05:05

Tikenli setirler

TIKENLI SETIRLER

Şat durmuşa ýetmek üçin
Zerurdyr yhlas, erjellik,
Añ-paýhasly ser.
Erbetlikler - ekindäki
Haşal otlara meñzäp,
Özi gögerer.

* * *

Her çem gelen öwüt berdi,
"Ol eýle, bu beýle" diýip.
Kim näme öwretse, menem
Gulak gerdim görmän aýyp.
Bu bolşuma, añkaw halda
Ömrüm geçer öýdýän haýp.

* * *

Her kim bir ýol bilen
Gutuljak bolýar.
Zalymlañ, güýçlüleñ
Penjelerinden.
Menem bir çybygy
Öwdüm arada,
Gorkamsoñ şoñ bilen
Ýenjilerimden.

* * *

Geñ gördüm bir-birne
Çapraz gylyklañ
Mekan tutup bilşini
Bir göwrede.
Ol meni derýadan
Aman çykaryp,
Gury ýerde
Gark eýledi soñradan.

* * *

Bir husytdan
Karz pul sorap arada,
Iş düzetmek
Hyýalyna mündüm men.
Ýöne bar müşgilim
Düzeltdi gitdi
Ol gapjygny
Çykarýança jübsinden.

* * *

Dilegçi adamlañ
Ugun ýekeläp,
Jürüni dikmegi
Edendir kada.
On agyz söz aýtsa,
Dokuzsy - dileg,
Birisi wada.

Dmitriý GARAÇOPAN,
gagauz türkmen şahyry.

Rus dilinden terjime eden:
Kakabaý GURBANMYRADOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 372 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Dmitriý Garaçopan | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]