01:05

Galsyn

GALSYN

Ömri ölçemesin geçýän wagtlar,
Oñ ölçegi edýän işiñde galsyn.
Gerek paýyñ aljak bolgul bagtdan,
Oñ şuglasy akyl-huşuñda galsyn.

Ynsan erkin bolsun, nebis - jylawly,
Her bir ýapyşgyl sen gylawly,
Ot ýakdyñmy hözirli hem alawly -
Oñ şöwkedi ýaşan ýaşyñda galsyn.

Bu durmuşda boş geçmesin her demiñ,
Seni mydam küýsäp gezsin hemdemiñ,
Dowamyña nusga bolsun mekdebiñ,
Gujuryñ, gurbatyñ döşüñde galsyn.

Ata Watanyña bolsun hyzmatyñ,
Duýup ýaşa oñ eçilýän lezzetin,
Büdremesin ykbal atlt gyratyñ,
Şöhrat-şanyñ agras başyñda galsyn.

Göwnüm, durmuş synagynda eýikdiñ,
Göze-başa düşüp ýörmek aýypdyr,
Ar-namyssyz ýaşan ömrüñ haýypdyr,
Edep-haýañ gözüñ-gaşyñda galsyn.

Näzik ANNATYÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 346 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Näzik Annatyýewa | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Gelersiñ... duşuşarys / Goşgular - 27.01.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Şahymerdan  
81
Gowy goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]