1 2 3 ... 9 10 »
GARODI: BUDDADAN IBN SINA we MARKSA

Rože Garodiniñ adyny birinji gezek Şamda 1984- ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 72 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Tewfik Seýf

• Ölüm wagyzçylary hakda

Ölüm wagyzçylary bar. Dünýä durmuşdan bir gyra çek ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 91 | Добавил: Moderator | Дата: 07.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse

ADAM MÖJEK BOLAN BOLSA, MEDENIÝETLEŞIP BILMEZDI

Hakykatda, adamyñ akyl-huşy we ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 114 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Tewfik Seýf

MENANDRYÑ PÄHIMLERINDEN

Minnetdarlyk öz wagtynda ýakymly.

***
< ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 140 | Добавил: Garadag | Дата: 05.02.2024 | Teswirler (0) | Теги: Menandr

ERBETLIGIÑ ADATYLYGY: YNSAN ZABUNLYGYNYÑ ADATYLAŞDYRYLYŞY we BIZIÑ OÑA GARŞY ÝEKE-TÄK DERMANYMYZ
... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 107 | Добавил: Moderator | Дата: 23.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Hanna Arendt

PELSEPE HATLARY

Pýotr Ýakowlewiç Çaadaýew rus filosofy we publisist. 1794-nji ý ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 116 | Добавил: Moderator | Дата: 23.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Pýotr Çaadaýew

• Dagdaky agaç hakda

Zaratuştra bir ýaş ýigidiň ondan gaçyp çete çykandygyn ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 163 | Добавил: Moderator | Дата: 05.01.2024 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse

AHYRSOÑY ADAMKÄRÇILIK ÖLDI!..

Yzy ýarasyn, yzynda galanlaryñ göwnüne giñlik ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 246 | Добавил: Haweran | Дата: 01.07.2023 | Teswirler (1) | Теги: Oguz Ataý

• Okamak we ýazmak hakda

Ähli ýazylanlaryň içinde gan bilen ýazylanlary gow ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 164 | Добавил: Haweran | Дата: 28.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse


• Öçügsi günäkär hakda

Siz häkimler we gurban edijiler boýnuny uzatma ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 200 | Добавил: Haweran | Дата: 18.05.2023 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse


• Lezzetler we hyjuwlar hakda

Dogan, eger sende bir hoşgylyk bar bols ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 234 | Добавил: Haweran | Дата: 25.02.2023 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse

PEÝDASYZ ÇEKIŞMELER

Tutum birligini saklamak üçin hemmeler dymsa-da, bu ýagdaý ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 239 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.01.2023 | Teswirler (1) | Теги: Tewfik Seýf


• Teni äsgermeýänler hakda

Teni äsgermeýänlere aýtjak sözüm bar. Ne-h ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 282 | Добавил: Haweran | Дата: 22.12.2022 | Teswirler (2) | Теги: Fridrih Nişse

PEKINDE SARTRY GÖZLEMEK

Dünýä ýazyjysy bolup galmagyñ ýerine szedunçy topara ag ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 213 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

ŞEMSI TÖWRIZLINIŇ “ALTYN KYRK KADALARYNDAN”

Birinji kada: Ýaradany haýsy sözler bilen beýan edýänligimiz özümizi näh ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 201 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Şemseddin Töwrizli

NEBSIŇ ÝEDI BASGANÇAGY

Ynsan ýaşaýşy hemişe-de syýahaty sergezdançylyk. Biz sallançakdan mazara çenli sapar edýäris. ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 366 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.12.2022 | Teswirler (1) | Теги: Jelaleddin Rumy

AHMET FERDID: YSLAMÇY SOKRATMY ÝA ALDAWÇY?

Aslynda bu soraga Ferdidiň özem güls ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 204 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Emir Tahiri


• Dünýäden ýüz öwrenler hakda

Wagtyň geçmegi bilen Zaratuştra dünýäde ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 238 | Добавил: Haweran | Дата: 19.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Fridrih Nişse


• Hoşgylygyň kürsüleri hakda

Zaratuştranyň ýanynda uky we hoşgylyk h ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 220 | Добавил: Haweran | Дата: 13.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Fridrih Nişse


• Üç öwrülme hakda

Size üç ruhy öwrülişigiň nämedigini: Ruhuň düýä öw ... Doly oka»
Категория: Filosofiýa | Просмотров: 226 | Добавил: Haweran | Дата: 12.10.2022 | Teswirler (1) | Теги: Fridrih Nişse