23:52

Lälemidir, almydyr?

LÄLEMIDIR, ALMYDYR?

Bir çeçek açyldy Bilal özünde,
Lälemidir, sünbülmidir, gülmüdir?
Ülpül-ülpül eder ýaryň ýüzünde
Zülüpmidir, käkilmidir, telmidir?

Egnine al geýer, üstünden ýekta,
Al meni, söwdügim, goýnuňda sakla,
Gara gaş astynda bir-iki, üç nokta,
Iýamydyr, ýa şinmidir, dalmydyr?

Näzli ýar ilinden bir salam geldi,
Ajal şerbeti-de bagrymy dildi,
Näzli ýar alnyna bir ýaglyk çaldy,
Ýaşylmydyr, lälemidir, almydyr?

Ak ellere al hynalar ýakarlar,
Ala göze syýa sürme çekerler,
Bir ýigidiň söýdügine bakarlar,
Edepmidir, ekrammydyr ýolmydyr?

Heý, janadyr, Garajaoglan, heý, jan-a,
Dostum müşk çalynmyş syýa saçyna,
Süzülmişdir bir pyýala içine,
Şekermidir, şerbetmidir, balmydyr?

Garajaoglan.
Категория: Goşgular | Просмотров: 415 | Добавил: Мylayym | Теги: Garajaoglan | Рейтинг: 4.2/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Перед маем / Goşgular - 16.01.2023
«Плещут в море волны…» / Goşgular - 22.01.2023
Söýgi derwezesi / Goşgular - 07.01.2023
Астроном и агроном, в гастрономе «Метроном» / Goşgular - 06.02.2023
«Я прежде боролся, скорбел…» / Goşgular - 11.01.2023
«В минутном взрыве откровений…» / Goşgular - 03.02.2023
Şahyryň beýikligi nämede? / Goşgular - 07.01.2023
«Скала к скале; безмолвие пустыни…» / Goşgular - 07.01.2023
«К озеру вышла. Крут берег…» / Goşgular - 06.02.2023
«За окном гудит метелица…» / Goşgular - 09.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]