13:37

Meni

MENI

Yşk ýüregimde gaýnap, ýandyrdy derdi meni,
Tütünim bada berip, buluda gardy meni,
Pelek bilegim towlap, çarhyna sardy meni,
Hyrydar gözi birle kim gelip gördi meni,
Hijran ýagmyry ýagyp, gam sile berdi meni.

Gam sili birle gidip, yşk ülkesine baryp,
Hyýalym pikre dolup, aklymy ýel aparyp,
Ol haýrat meýdanynda men garyp galdym aryp,
Yşk hanjaryn çekibän, hijran ýüregim ýaryp,
Älemge destan eýläp, aftaba serdi meni.

Ne jeset içre jan bar, ne kuwwat galdy tende,
Hem serkeşte, hem haýran bu işe boldum bende,
Ne hastaýam, ne bimar, ne murdaýam, ne zinde,
Gam hüjüm eýläp gökden, zemin sary inende,
Pelek elimden tutup, howala berdi meni.

Bir ahwala duş boldum, gam hüjm etdi, öldürdi,
Bu işiň seriştesin, yşk okudyp bildirdi,
Bu hala rehim inip, elim tutup galdyrdy,
Jemal bir jilwe berdi, içim şowka doldurdy,
Sözlemeýin neýläýin, ýaranlar, ýardy meni.

Magtymguly, begligim ýar jemaly gul etdi,
Wysal umydyn berip, ýüz tilli bilbil etdi,
Aýralyk oda saldy, pyrak turdy, ýel etdi,
Yşk çekdi zybanasyn, ýakyp-örtäp, kül etdi,
Hijran elegin eläp, ýele sowurdy meni.   

Magtymguly PYRAGY.
Категория: Goşgular | Просмотров: 437 | Добавил: Мylayym | Теги: Magtymguly Pyragу | Рейтинг: 3.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Тише, хвала!..» / Goşgular - 26.01.2023
«Всех повестей его герои плоховаты…» / Goşgular - 27.01.2023
«Уж если кораллы на шее…» / Goşgular - 09.01.2023
«Не презирайте, бога ради…» / Goşgular - 23.01.2023
«Скала к скале; безмолвие пустыни…» / Goşgular - 07.01.2023
«В минутном взрыве откровений…» / Goşgular - 03.02.2023
9-е января / Goşgular - 09.01.2023
Eger... / Goşgular - 25.01.2023
«Усталым душам вдруг сдаётся…» / Goşgular - 06.01.2023
«Тому, кто с верой и любовью…» / Goşgular - 04.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]