00:21

Rubagylar

RUBAGYLAR

O daglaryñ depesinde gary bar,
Deresinde teşne intizary bar.
Baldaklaryñ burçy baglan güllerde
Bu pelegiñ bilmedim ne ary bar.
                 
Ýolum düşdi o daglaryñ beýgine,
Gözüm düşdi derelerniñ keýgine.
Añzagyna döz gelen gar güllerin,
Meñzetdim men ynsanlaryñ beýgine.

Adam bar adamyñ gözünden  okar,
Adam bar, adamyñ sözünden okar.
Alymlañ azaşan yzy-da ýoldur,
Paýhasly är olañ tozundan okar.

Könül bar-hümmetli hazynasy bar,
Özgäniñ özgeden öç, kinesi bar.
Gahar-gazap haýañ nykabyn ýyrtar,
Köñül alasyndan gora medetkär!

Nebsiñ ýygnanyny nebis göterdi,
Sabyr-takat ygrarly-da bek durdy.
Hakdan gorkman ýaman işi tutanlar
Itden gorkup gorkagyndan tutdurdy.
  
Duşmanyñ-da bolsa ötere ýol goý
Söýeni söýmekden zyýatdyr sogap.
Gahar ýeliñ salyp paýhas harazna,
Boşat, koñlüñ kinelerini üwäp.

Ýalñyz, bir durna gördüm,
Eý gözüm, dur, ne gördüñ?
Dözmenem, ýalñyz başym,
Bu haly urna gördüm.

Aşyr SALYHOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 428 | Добавил: Мylayym | Теги: Aşyr Salyh | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Е.Д.Дункер / Goşgular - 27.01.2023
«Не знаю, право, где я видел…» / Goşgular - 30.01.2023
«Высоко с темнотой сливается стена…» / Goşgular - 11.01.2023
Uýamyň toýunda aýtmak islänlerim / Goşgular - 06.01.2023
Зеркало / Goşgular - 10.02.2023
«За какую ж вину и беду…» / Goşgular - 18.01.2023
В Боге / Goşgular - 01.02.2023
Duýgularym / Goşgular - 10.02.2023
Ýene bir gün... / Goşgular - 06.01.2023
Hoşlanmakak aýtjaklarym / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]