08:00

Ýeke-täk dostumy göresim gelýär

ÝEKE-TÄK DOSTUMY GÖRESIM GELÝÄR

Aljyrasam ilki söýäm, söýenjim,
Ýykylamda direg bolan daýanjym,
Aýry däldir gynanjym hem begenjim.
Ýeke-täk dostumy göresim gelýär.

Alyslardan gün deý, çoýduryp bilýän,
Teşneligmi suw deý, gandyryp bilýän,
Ähli aladadan dyndyryp bilýän,
Ýeke-täk dostumy göresim gelýär.

Dana kimin dogry ýola iteren,
Garyp göwnüm arş deñine ýetiren,
Ýalñyz ruhum bedeninde göteren,
Ýeke-täk dostumy göresim gelýär.

Durmuş joşup akýar, misli bir derýa,
Kimseler küreksiz gark bolup barýa,
Küreksiz goluma gollaryn berýän,
Ýeke-täk dostumy göresim gelýär.

Gelmegine sanlyja gün galanda,
Garaşaryn çykyp ýene belende,
Doñan dünýäm ýaza döner gelende,
Ýeke-täk dostumy göresim gelýär.

Sanjar ANNAGYLYJOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 578 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Sanjar Annagylyjow | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Gel, gowsy baryny başlaly başdan" / Goşgular - 23.01.2023
Февраль / Goşgular - 31.01.2023
«А и простор у нас татарским стрелам!..» / Goşgular - 09.02.2023
«Когда придётся как-нибудь…» / Goşgular - 15.02.2023
Элегия / Goşgular - 02.01.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
В эти дни / Goşgular - 05.02.2023
Астроном и агроном, в гастрономе «Метроном» / Goşgular - 06.02.2023
Плач Ярославны / Goşgular - 05.01.2023
Голод / Goşgular - 14.01.2023

Teswirleriň ählisi: 6
3
1 Gumlygelin  
8
Bu goşgy Sanjaryñ döredijilige ilkinji ädimi.Şowlulyk diläp belliklerñizi gysganmarsyñyz diýip umyt edýän.

2
2 Gurban  
24
Tüweleme Döredijilikde üstünlik, rowaçlyk arzuw edýän.

0
3 Gurban  
24
1 Gumlygelin, gelneje Sanjar oguluňyzmy?

3
4 Gumlygelin  
8
@Gurban,oglum däl.Ýüwürjim.Öz oglum sekiz ýaşynda.

1
5 Gumlygelin  
8
Sanjar saýty myhman bolup okaýar. @Nur belliklerñiz üçin sag boluñ. Arzuwlar üçin hem.

0
6 jumagylyjovao  
88
Sanjar, üstünlik, rowaçlyk hemişeki hemraň bolsun! Goý kalbyňdan çykan her bir söz kalplarda öçmejek yz galdyrsyn.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]