04:38

Ýürek sedasy

ÝÜREK SEDASY

Taşlap dünýäň gybatyny,
Gel, gaçaly alyslara.
Bolýar diňe sen bolsaň gyz,
Başga zat gerek däl maňa.

Gürleşeris içgin-içgin,
Derdinişip uzak mahal.
Kejirligňi etseň edäý,
Seň ýanyňda gelmez gahar.

Telbe boldum saňa duşup,
Uçdy akylym serimden.
Indi menem saňa bagly –
Erkimi aldyň elimden.

Göz ýetirdim seni söýüp
Bu dünýäniň manysyna.
Hem düşündim men köpleriň –
Gülküsine, agysyna.

Asyl, sen ekeniň meniň
ömrümiň ýeke ýetmezi.
Taşlap dünýäň gybatyny
Biz bagta bile ýetmeli.
Категория: Goşgular | Просмотров: 473 | Добавил: Edebiýatşynas | Теги: Merdan Вabaýew | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Пошутила я – и другу слово молвила…» / Goşgular - 19.01.2023
Aşyk bolmuşam / Goşgular - 14.02.2023
В Боге / Goşgular - 01.02.2023
Ýoklugyňda / Goşgular - 22.01.2023
Землетрясение / Goşgular - 13.02.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Вечер в Ницце / Goşgular - 10.02.2023
Deprem Ağıtı / Goşgular - 13.02.2023
Слово / Goşgular - 07.01.2023
«Сквозь разноцветные стёкла закат…» / Goşgular - 10.01.2023

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Edebiýatşynas  
30
Haýyş etýän, degişli bellikleriňizi ýazmagyňyzy !!!

0
2 Can-Kurt  
127
Aý bolýa gaýrat ediberiň.

1
3 ahallydan  
6
Çeper edebiýat gowşak çeperleşmesin, "çöp dowlen" deý täze pikirler dogsun, dogurmak üçin elbetde kynçylyk çekmeli

0
4 Bagabat  
43
Meşhur satirik Nuryşkaň "Oýun etdim, Gazak!" diýýänini diýdirdiler, oglanlar! Gatam bir ýepbeklemäweriň, ýigitler!  biggrin

0
5 Edebiýatşynas  
30
Has aga, gaty göremok men smile
Ýöne, Gökböri çenden geçjek bolýar wink

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]