00:07

Azerbaýjan türkmenleriniñ taryhy

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 595 | Добавил: Gökböri | Теги: Sinan Bilgili | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Taryhy makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Adamzat  
141
Ine şu saýtda türkmenleriň taryhy hakda material köp ekeni...
https://www.twirpx.com/files/historic/asia_africa/turkmenistan/

0
2 Adamzat  
141
Türkmen bölümi, türkmençe kitaplar hem bar...
https://www.twirpx.com/library/foreign/turkmen/

0
3 Can-Kurt  
127
Kim " G+ " -a girip bilýän bol şol ýeden "Çoh bilmişler" diýen bir topary tapyp ýokardaky mowzugu şol toporyň saýtynda goýsun. Men goýjak bolýan welin int halys gowy işlänok eýýesiz galan. Ol toporda Azerbeýjanlar bar.

0
4 Can-Kurt  
127
"hepimiz türküz" gyssaga düşenlerinde şu sözü ulanaýýarlar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]