21:50

Edepden bir nyşan

EDEPDEN BIR NYŞAN

• Jemgyýetçilik ýerlerinde gygyryp gürlenmese ýagşy.

• Karz alan zadyñy uzak garaşdyrmak gowy däl.

• Eger myhman ýatymlyk gelen bolsa, oña özbaşyna otag bölüp bermeli.

• Erkek ýok öýe erkek kişiniñ barmany ýagşy.

• Gürrüñiñ arasyna düşmek ýa-da gürrüñi uzaltmak ýagşy däl.

• Myhmany nahara garaşdyrmaly däl.

• Asgyranyñyzda agzyñyzy elýaglyk ýa-da aýañyz bilen saklañ.

• Kimdir birini oýnamak ýa-da ýañsylamak gelşiksizdir.

• Erniñ çilimli haýsydyr bir ýere barmak gowy däl.

• Özüñi ýagşy görmek diñe çagalara mahsusdyr.

• Köpçülik ýerinde sakgyç çeýnemek medeniýetsizlikden nyşan.

• Kimdir biriniñ aýbyny ýüzüne aýtmak hem halanylmaýar.

• Haýsydyr birini telefon ýa internet boýunça oýnamak örän ýaramaz gylykdyr.

• Bir ýerik tol kakylanda, ilkinji nobatda özüñiñ kimdigiñ aýdylýar.

• Jemgyýetçilik telefonyny uzak saklamak gowy häsiýet däl.

• Edepli kişiler arassaçylygy diñe bir öýlerinde däl, başga ýerlerde-de saklaýandyrlar.
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 387 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Edepnama | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Pedagogika we edep-terbiýe bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]