19:26

Ermeni gözeli

Категория: Goşgular | Просмотров: 466 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Bäşim Ataýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Nebis / Goşgular - 06.06.2024
Aşgabat / Goşgular - 29.05.2024
Jisim... / Goşgular - 31.05.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Ýagyş damjasy / Goşgular - 24.03.2024
Nebsin neýleýen / Goşgular - 08.06.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Ýer şar aýlanýar / Goşgular - 09.06.2024
Ajymdan öldüm / Goşgular - 11.06.2024
Ata-ene hakynda / Goşgular - 18.05.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Akjemal  
243
Taryhy syyasy bähbitlere perde tutunmak halklaryñ öñünde edilip bilinjek iñ uly namartlykdyr.

0
2 Adalat19  
3
Allajan ýolumyzda Ermeni bir goýmaweri...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]