15:04

Gara pişik / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 443 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Eziz Akaýew | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Toý sowgady / hekaýa - 12.01.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024
Haýsy gowy? / Gündogar hekaýaty - 05.03.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Garagumda / hekaýa - 09.03.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]