21:21

"Bir bar eken" bilen "Bir ýok eken"-li

Gözlerde uçgun ýok, kellede göçgün,
Hyýalbent arzuwlar uçup gidipdir.
Eýýäm mekan eýläp baky dünýäni,
Deñ-duşlañ käbiri göçüp gidipdir.

Illeñ göçüp giden taşlandy ýurdun,
Baky durjak ornummyka öýderdim.
Akyl hasylynyñ toýuny toýlap,
Hoşasyny ordummykam öýderdim.

Öýdenlerim,özüm hakda pelsepäm,
,,Bir bar eken''bilen ,,Bir ýok eken''-li.
Çagalykda kän diñlenen ertekiñ,
Başlanşynyñ juda dogry ekenni.

Bilip galdym,ýaşym kyrky sermände.
Sergezdan deý,barlyk bilen ýoklugyñ,
Arasynda selpàp geçen ömürleñ,
Ertekiçe manysynyñ ýokdugyn.

Yzyñda ertekä çalymdaş many,
Galdyrmak örän kyn, kyn zat eken-ä.
,,Bir bar eken'' bilen başlanan ömrüñ,
Bir demde ýetmänkä ,,Bir ýok eken''-e.

Gyzylgül Annagylyjowa
Категория: Goşgular | Просмотров: 484 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Menem nalaç özgesine duşaryn..." / Goşgular - 19.01.2023
Сон пророческий / Goşgular - 19.01.2023
«Что в имени тебе моём?..» / Goşgular - 05.01.2023
«Сжала руки под тёмной вуалью…» / Goşgular - 08.01.2023
Ода LVI / Goşgular - 06.01.2023
Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023
Январь – алмаз / Goşgular - 19.01.2023
«Ну, тащися, Сивка…» / Goşgular - 02.02.2023
Täze ýylyň iň ilkinji goşgusy / Goşgular - 03.01.2023
Ностальгия / Goşgular - 08.02.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Tasirli goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]