17:41

EZIZIM

***
Sowaşyp barýasmy, birek-birekden,
Ýa-da öwrenişdikmi juda ezizim.
Yşgym dyňzap çykanok-la gursakdan,
Düşdükmi söýgüden jyda ezizim.

Näma üçin geçen güni ýatlaýas,
Etmeýäris ertimiziň arzuwyn.
Ne sebäpden bile şeýle çykmaýas,
Görmeýän dek bir-biregiň barlygyn.

Bir-birege düşündirjek bolamzok,
Soraşmaly zatlarmyzam ýok ýaly.
Öňki ýaly azara-da galamzok,
Ezizim biz bir-birege ýat ýaly.

Ýa-da bu-da ýyllaryň bir oýnumy,
Aram-aram barlap görýän üşügiň.
Çaga däl biz oýnar ýaly oýnuny,
Galdyk ahyr aşagynda keşigiň.
Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Hat / Goşgular - 04.02.2023
Ot bilen oýun / Goşgular - 16.01.2023
Тени А.С.Пушкина / Goşgular - 09.01.2023
"Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman..." / Goşgular - 12.02.2023
Saňa duşmazdan ozal / Goşgular - 27.01.2023
Ýaşlygymyzyň şaýady / Goşgular - 06.01.2023
«Высоко с темнотой сливается стена…» / Goşgular - 11.01.2023
Men indi gidýärin / Goşgular - 15.01.2023
«Плывущий за руном по хлябям диких вод…» / Goşgular - 03.02.2023
Северная берёза / Goşgular - 15.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 jumagylyjovao  
88
Gowy goşgy.
Ýyllaryň dowamynda öz ýaşaýan kalbynyň eýesiniň akyl-paýhasyndan paýyny alan söýgi, has ajaýyp görnüşe-ynamly,mähirli,wepaly dostluga öwrülýär.Şeýle bagt hemmelere nesip etsin.

0
2 Can-Kurt  
127
Ajayyp goshgy ekeni

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]