08:03

Indi duşsam...

INDI DUŞSAM...

"Degerli delil ýok" diýdik-de, oñduk,
Ykballar isländir hoşlaşmagymyzy.
Ýöne biz ýene-de duşuşdyk bu gün,
Wadalaşsagam hiç duşuşmazlygy.

Dideleñ kirpikleñ añyrsyndady,
Nazaryñ sowlansoñ añmadym şol gün.
Häzir birje pursat gözlerme seret,
Bir zady soraýyn gözleñden şu gün.

Soragly galypdy soñky ýatlama,
Indi bagtlymyñ aýtsana? Ýa-da...
"Hawa" diýýäñ, ýöne welin hakykat,
Gizlenmeýär göz diýilýän aýnada.

Örtenme, ýene-de özüñi horlap,
Gözleñ maña aldaw bilen bakmasyn.
(Ahmal, tapan dälsiñ başga çykalga)
Belki, şeýtseñ bagtlyñ gözlerne meñzär,
Indi duşsam bagtly günleñ ýatla sen!..

Kerim ATÇAPANOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 418 | Добавил: Raýdaş | Теги: Kerim Atçapanow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Duýgy / Goşgular - 01.02.2023
На серебряную свадьбу Е.П.Щукиной / Goşgular - 04.02.2023
Северная берёза / Goşgular - 15.01.2023
Saňa duşup... / Goşgular - 06.01.2023
Ýitirdim! / Goşgular - 30.01.2023
После бала / Goşgular - 04.01.2023
Годы в былом / Goşgular - 11.02.2023
Дельвигу / Goşgular - 08.02.2023
«Сквозь разноцветные стёкла закат…» / Goşgular - 10.01.2023
«Друзья свободного искусства…» / Goşgular - 11.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]