JYNLAR HEM OLARYÑ ADAMZAT BILEN BAGLANYŞYGY HAKYNDA

Türkmeniň akyldar şahyry Magty ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 156 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew


10.

Häzir gijäniň ýary bolsa-da, Oguljan heniz ýatmandy. Ol Şanazara garaşýa ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 92 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

KYSSA

Bismillähi Allanyň Rahman adyndan,
Merhemet Rahymnyň şan şöhradyndan, ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 71 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow


• Galp gazanar, galtaman gönener

Hekimow öýüne girip, geýimlerini çyk ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 148 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

GUL AGA

Kim bolarsyñ, küşgürerçe itiñi,
Basym gitgin, aýyrmankam çatyñy. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ussa Käsip

KER BOLAR GULAK

Jana ýakar söz tapmasañ birewden,
Eşitmez sözüni ker bolar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 76 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Misgingylyç

NÄTDIÑ?

Arzym eşit, Jüneýit han,
Agam Mämmetjany nätdiñ?
Garyp ilat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 145 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Mämmedoraz

DURDY HAN

Gurt tutupsyñ gutly bolsun diýeli,
Gandy, şeker, hesel, nabat iýe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Suhanberdi Körmolla

ŞOL IŞANDAN

Saman diýip aldym jary,
Gyzgan çykdy gylla ýary,
Içim ýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 61 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetguly şahyr

KOLUMBYÑ DÜÝP MAKSADY ULY MONGOL GOŞUNY BILEN BEÝTULMUKADDESI BASYP ALMAKDY

Kol ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 72 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

KOMPLIMASIÝA TEORIÝALARY BILEN HAKYKATYÑ ARASYNDA ÝAKYN GÜNDOGARDA BOLUP GEÇÝÄNLER

... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 53 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Wahap Uluç

ALBERT HOURANINIÑ ÝERINI TUTUP BILJEK ÝOK

Albert Hourani / Fotosurat: Gud Reds< ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 49 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

LIBERAL PLÝURAL DEMOKRATIÝALARYÑ GARŞYSYNDAKY POPULIST LIDERLER

Liberal demokratiý ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 48 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Umut Hajyfewziogly