HAÝYR ÝEÑÝÄRMI ÝA ŞER?

SSSR zamanynda Myraly hakyndaky rowaýatlar synpy nuk ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 287 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (4) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

SYRY ÇÖZÜLMEÝÄN ZAT: WAGT

Günorta-günbatar Amerikada ýaşaýan hopi indeýleri we Kan ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 71 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Zaman Rahmatullaýew


• Aç garny doýrup bolar, aç gözi kim doýrar?!

Kasymyň Pendi raýonyna ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 92 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr


• Söz bilen işiň arasynda dag ýatyr

Raýonda özüni barha beter ýigrený ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 89 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

DÖWREBAP GOŞGY

Öýe gaýtman, ýatyp-turýar işinde,
Başçy sen, az-kem giç gaýd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 78 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow

ŞAZADA MÜNIR HAKYNDAKY HEKAÝAT

Bu hekaýat Ürgenç welaýatynda hem rowaçlyk tapdy ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 25 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

MEKANYNA GIDELI

Gel, gardaşym, ylymyň şerbetin içe,
Teşne kalbymyzy serhoş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

ÝEDINJI PASYL

HEZRETI ADAM ALAÝHYSSALAMYŇ DIRELDILMEGINIŇ WE ONY ASMANYŇ GATLARYNA ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 26 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

SALAHADDINIŇ TARYH SAHNASYNA ÇYKMAGY WE ONUŇ MÜSÜR ÝÖRIŞLERI

Damask üçin göreşden ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 24 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

Категория: Romanlar | Просмотров: 32 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

Категория: Romanlar | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

GIZLENIP SAKLANÝAN BU KITAP JYNÇYLYGYÑ WE JADYGÖÝLÜGIÑ IÑ ESASY GOLLANMASYDYR

Jyn ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 203 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (2) | Теги: Myrat Bardakçy

TARYHA ÝARA SALAN ÝALANLAR: SELANIKDEN AZANA

Yzagalak jemgyýetde ýalan-ýaşryga ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 47 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ýusuf Nazym

YSRAÝYL GAZÄNI BASYP ALMANKA...

Ysraýylly esgerler Ysraýyl-Gaza serhedine golaý ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 52 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Esedulla Oguz