GÝOTE MUSULMANMYDY?

Dünýä ýurtlarynyň arasynda yslamyýete ýakyndan gyzyklanma bild ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nur Erböri


• Egriler egri bilen, dogrular kim bilen?!

Baýry täze wezipede işe ba ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 96 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

OÝNAM SETIRLER

Geçen ýyl ýazypdym muny men başda,
Täzeden okadym – göwnüme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

HATAMYŇ AŽDARHALARA WE JADYGÖÝLERE SATAŞMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam perilerden aýrylyşand ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 22 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

KÖNE MÜLK

BIRINJI BÖLÜM

1.

Agyr ýük maşyny gijäniň bir b ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 48 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

SALAHADDINIŇ APBASLY, WIZANTIÝA WE BEÝLEKI KÄBIR DÖWLETLER BILEN BOLAN ARAGATNAŞYKLARY
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 11 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

NEBSIN NEÝLEÝEN

Müň ýyl ömür berlen Adam Atamyz,
Kyrk ýyl Dawudyna lebzin d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

Категория: Romanlar | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow


43.

Garyp Nuryllaýew üçin studentligiň ikinji ýyly adaty ýagdaýlarda geçdi. ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 26 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow


40.

Diýlen wagty Inda Mihaýlowna Instituta geldi. Ol Garyby tapdy.
... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

Категория: Romanlar | Просмотров: 28 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

BUTHANADAN ÇYKYP, METJIDE GIREN RUHANY

Rus prawoslaw buthanasynyň ruhanysy we Russ ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 61 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Soldatow

ŞWED KÜRT KOLONIÝASYNYÑ EDEBIÝAT LÄHEÑI: FIRAT JEWERI

Kesgitli bir zat aýdasym gel ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halid Sadini

AMERIKANYÑ AÇYLMAGYNDA MUSULMANLARYÑ GOŞANDY BOLDUMY?

Täze materigiñ açylmagynd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 45 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

OGÝUST KONTYÑ UMYDY OSMANLY we YSLAM MEDENIÝETIDI

Žale Parla aramyzda ýaşap ýören ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 25 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

GAZÄNI HALAS ETMEK TARYHY MISSIÝADYR

Arap ýurtlarynyñ palestin hatarlaryny birl ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 26 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Utaýbi

ABŞ-nyñ we EÝRANYÑ EL YZLARYNYÑ ARASYNDAKY GAZA

Tähranda "hamasçy" miting, 13.1 ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 43 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gassan Şerbil