JÜNEÝIT HAN

"Ömrüniň ahyrlarynda ol (Jüneýit han) özüni Hindiguş daglaryna çyka ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 77 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Abdyýew

ÝAŞLYK DÖWRÜŇ ÝATLAMASY

Sary saçly bir gyz bardy,
Ady onuň Narydy.
Y ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 87 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

NUREDDIN MAHMYT IBN ZEŇŇI

ZEŇŇILER BILEN EÝÝUPLYLARYŇ BILELEŞMEGI, ŞAM we EL-JE ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 68 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Remezan Şeşen


24.

Okuwlar başlandy. Garyp Edebiýat institutynyň auditoriýasynda iki zada h ... Doly oka»
Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

IMAN OGRUSY

Resuldan nesihat bu hadys syry,
Adam ogly sydka iman eýleýip. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 45 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

ALTYNJY PASYL

ADAM ALAÝHYSSALAMA ZATLARYŇ ATLARYNYŇ ÖWREDILMEGINIŇ BEÝANY
... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

TARYHA ÝARA SALAN ÝALANLAR: REÝHSTAGDAN YRAGA

Hakykatlar ýüze çykjak bolup hemi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 62 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ýusuf Nazym

MOSKWADA

1976-njy ýylda Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň Aşgabat şäherind ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 184 | Добавил: Moderator | Дата: 02.06.2024 | Teswirler (2) | Теги: Geldimyrat Seýidow


• “Garakçylar kerwen görse begener”

Kasym aeroportda Baýryny ugradyp, ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 99 | Добавил: Moderator | Дата: 02.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

25.10.2021.

Filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, stawropolly türkmen Şawanaly Jumaýew şu gün şeýle gürrüň berdi:
– 11 ýaşymdakam, bizi obamyzdan Budýonowsk obasyna gezelenje äkitdiler ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 139 | Добавил: Moderator | Дата: 02.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

Категория: Romanlar | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 02.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

OSMANLY DÖWLETI MEÝ-ŞERABY we KONÝAGY BILENEM TANALYPDYR

Osmanly döwrüniñ Stambuly ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 56 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Ýalçyn

HUKUGYÑ ÝOKARDALYGY GLOBAL INDEKSI, ADAM WE SYÝASAT

Hukugyñ ýokardalygy prinsipini ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 41 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Umut Hajyfewziogly