13:13

Biziñ başlygymyz

Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Tirkeş Sadykow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Emelsiz kişi / Goşgular - 20.05.2024
Gam goşulan goşgy / Goşgular - 01.06.2024
"Ulag gidip barýar..." / Goşgular - 28.04.2024
Sadyk her guly / Goşgular - 02.07.2024
Yetimiñ sowaly / Goşgular - 08.07.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Damak belasy... / Goşgular - 22.05.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 MissLAdy  
109
Şahyryñ obasyndaky başlyklar iliñ gepine gulak salyan bolsa, orunbasarlaryny dagy diñleýän bolsa gowy eken yene.

0
2 MissLAdy  
109
Biziñ obamyzdaky başlyklar-a öz kellesem yok, üstesine ilem diñlänoklar. Biziñki ýaly bolsa nämederdikä şahyr?))

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]