00:09

Hytaý hekaýaty / satiriki hekaýa

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 477 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Eziz Nesin | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Satiriki hekaýalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 hupbulwatan  
Türme. Tussagy boşatjak bolup duranlar. Türmäniñ başlygy ogra şeýle pent edýärmişin: "Bar, ýoluñ ak bolsun. Şu taýyk iñ soñky gelşiñ bolsun. Halal zähmet çek, halal işle!" Şonda aýbygadym ogry gönüsinden gelýär: "Aý, neçennik jan, men indi kärimi üýtgeder ýaly oglan-uşak däl!"

Şoñ ýaly bu milletiñ ganyny sorup ýören doýmaz-dolmaz mugthor sülükler hem owal-ahyr düzeläýmez!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]