08:19

Malazgirt söweşi / poema

Категория: Poemalar | Просмотров: 763 | Добавил: Нawеran | Теги: Toyly Öwezow | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Poemalar bölümiň başga makalalary

"Aşyk-Magşuk" / dessanyň dowamy - 03.03.2024
"Aşyk-Magşuk" / dessan - 03.03.2024

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Мylayym  
83
"Atyñ näme diýip kişñeýär, Şady?.."

Başy gowy başlaýar. Gowy poema.

0
2 Can-Kurt  
127
Gowy poema eken. Toyly Öwezowyñ eserlerinden bolsa yene yetiriñ

0
3 Bagabat  
43
Jumageldi Mülkiýewiň "Seljuklar" romanynda Roman Diogeni ýesir alan Şadynyň daş sypaty birhili özüni oňarmaýan salpaýak ýaly edilip şekillendirilipdir. Kiçijik boýly, telpegi özüne uly bolýan...Bilemok, belki hakykatdyr, ýöne käbir ýagdaýlarda hakykaty owadanlamagyň aýby ýokmuka diýýärin. Ýöne, elbetde Şadynyň daş keşbinden supermen ýasap, gözünem çykarmak gerek dälmikä diýýärin.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]