11:07

Ömrüň manysy

ÖMRÜÑ MANYSY

Ýalaňaç dogduň adamzat,
Indi saňa don gerek.
Magtymguly Pyragy.

Aglap dünýä inýäň adam diýen zat:
Onsoň agyň gülkä garyşan gerek.
Ýöne weli gülkä garyşmak üçin
Ýurt abadan, durmuş çaglaşan gerek.

Kem-kem kämil bolýaň adam diýen zat:
Onsoň sen hanlara jan goşan gerek.
Ýöne welin jana jan goşmak üçin
Bagryň il-gün bilen badaşan gerek.

Käte ejiz bolýaň adam diýen zat:
Şonda gelip derdiň soraşan gerek.
Ýöne weli derdiň soraşmak üçin
Ozal seni dertden goraşan gerek.

Bir gün ýalňyz galýaň adam diýen zat:
Onsoň abraý bilen jaýlaşan gerek.
Ygtyýar bermersiň aglaşmak üçin,
Ýöne biygtyýar aglaşan gerek.

Kerim GURBANNEPESOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 556 | Добавил: Gurban | Теги: Kerim Gurbannepesow | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Atsyz goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Bagyşla! / Goşgular - 01.01.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]