07:01

Ýöne beýle däldi, dünýäň hyýaly

Категория: Goşgular | Просмотров: 407 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Tazy / Goşgular - 30.01.2024
Soltan / Goşgular - 27.03.2024
Atsyz goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Жизнь / Goşgular - 29.02.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Ýagyş damjasy / Goşgular - 24.03.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024

Teswirleriň ählisi: 4
1
1 Gumlygelin  
8
Ylhamyña bereket agam.
Ömrüñ gymmaty ýaşadygyňça artýan eken.Elbetde islendik haryt azaldygyça gymmatly bolýa...

1
2 Gumlygelin  
8
Azat aga,şu gün doglan günüñiz eken.Bize aga bolup,agtyk-çowluklarñyza baba bolup uzak ýaşañ...

Elliden ýigrimä bökäýjek ýaly...
Hiç haçan göwnüñiz garramasyn agam.

0
3 Azat_Nurgeldi  
283
Sag bol, uýam. Aýdanyň gelsin.

1
4 Garaýolly  
27
Ajayyp goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]