« 1 2 3 4 5 ... 1300 1301 »
TÜRKIÝE BEÝLEKI YSLAM ÝURTLARY ÜCIN NÄMÜÇIN ÖZÜNEÇEKIJI?

Dogrusyny aýtmaly bolsa, ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 70 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Esedulla Oguz

KYRK ÝYLDA ÝAZYLAN KITAP

1943-nji ýylyň 21-nji iýulynda Orýolyň etegindäki Ste ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 234 | Добавил: Moderator | Дата: 14.07.2024 | Teswirler (6) | Теги: Atajan Tagan

ÜÇLEMELER

Pähim-paýhas, akyl berer kyssalar,
Däri-dermana-da mätäçlik çekme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 56 | Добавил: Moderator | Дата: 14.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oguljennet Nazarowa


***

Günorta nahary wagty Sadyk juda bitakat boldy. Ol yrymçyl adamyň ýanyna ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 69 | Добавил: Moderator | Дата: 14.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Abdylhemit Ysmaýylow

HAÝWANLAR DÜÝŞÜNDE NÄME GÖRÝÄR?

Haýwanlaram adamlar ýaly düýş görýän bolsa, düý ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 55 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Jeýson Goldman

BENTLER-RUBAGYLAR

Herhal ykbalyma edýärin şükür,
Kimlere garanda yowuz gelm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 124 | Добавил: Garadag | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (2) | Теги: Sylapberdi Muhamow

KÖTEK

“Kötek güýçli bolsa, ýüň gazyk ýere gider” diýip, ata-babalardan galan nakyl ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 108 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwlet Esenow

GYSGAJYK KYSSALAR

• Hudaý bolmak isläp, zordan Lew Tolstoý boldum

... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 131 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

MYRAT SADYKOW: TÜRKMEN ESTRADASYNDA ÖÇMEZ YZ GALDYRAN ZEHIN

«Ýuwaş! Synag gidýär!» ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 87 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Tamara Glazunowa

ŞEPELERE HÄSIÝETNAMA

Birisi Pökgi Wala,
Garaçomak birisi.
Hasan şugu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 82 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

GIPERSALGYLANMALAR

• Informasiýanyň gipertekstde aňladylyşy

Gi ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 37 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Annamuhammet Allagulyýew

KÜŞT ÖÝLERINIŇ ATLARY

... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 33 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Şaman Baýrammyradow

AÇLYK - IŇ GAZAPLY HÖKÜMDAR

Mekdebiň ähli okuwçysyny jemläňde otuzdan geçmeýärdi. ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 61 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

GÖZENEK-SETKA ÖRMEGIŇ ÝÖNEKEÝ USULY

Men bu gözenek-setka örmek usulyny 1981-nji ýy ... Doly oka»
Категория: Ylym we tehnologiýa | Просмотров: 55 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

AFRASYÝABYŇ HÜJÜMI

Bu hüjümiň sebäbi şeýleräkdi. Menuçehriň wepat bolandygy barada ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 28 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Awfy

ÝÖRTER SIZ

Iki ýüz, imansyz, mynapyk kişiler,
Küpür eýläp nä hasapny ýörter ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 54 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

Ikinji fasyl

PYGAMBERLERE SYGYNMAK HAKYNDA

Eý, oglum, bilip goýgun, h ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 34 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Keý-Kowus

SADRANÇ

NKWD-niň degirmen daşy jygyldap herekete geldi. Abdyllanyň ýanynda ýatan t ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 64 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Abdylhemit Ysmaýylow

HATAMYŇ JYNLARYŇ JEMAGATYNA SATAŞMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam bu welaýatyň adamlary bilen ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 41 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

GERMAN IMPERATORY FREDERIK WON ŞWABENIŇ GELŞI

Ýokarda hem belleýşimiz ýaly, Barbar ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen