18:54

Dost

Категория: Sözler | Просмотров: 587 | Добавил: Raziýe_Soltan | Теги: Gülälek Begjanowa | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Sözler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Raziýe_Soltan  
16
Sahypjemal olara bilyanmi name diyilya?! Ay bolya aytmayynla...
yone gadym wagtda solar yalylara yalyk danyp her obada corek bisirderler eken.

0
2 Gumlygelin  
8
@Sahypjemal olar ýaly adamlara dost däl-de ýallaky diýýäs bizä.Olar ýal hantama bolýan ite meñzeş.Ýöne olary ite deñemegem bolmaýar.Sebabi it janawar ýal iýen ýerine örän wepaly.Olar bolsa....Aý olary meñzetmäge zat ýok öýtýän...

0
3 Лисица  
Pişik bagra ýetip bilmese näme diýýänini-hä bilemok, ýöne tilki üzüme boýy ýetmese "tfuu, entek bişmändir, turşy eken" diyyanini-ha bilyan...

0
4 Raziýe_Soltan  
16
Gumlygelin gelneje item itligine utanarla o ady ona goysam

0
5 Raziýe_Soltan  
16
Maysachudesko hakyky zat eken sol.

0
6 Selcen  
Ähli gyz gelinleñ adyndan aydylan yaly boluvdyr. menden 100 ball

0
7 Hijran  
Ýõne unutma, seniñ diýenleriñ hiç meniñ diýjeklerimiñ ýanynda.
Meni tanaýansyñ, men dymaryn ýõne wagty geleninde şeýle bir gürlärin, erkekdirin õydýänlerin 100 siniñ aýagynyñ aşagynda ýer oýnadaryn. Egilmerin õlýãnem bolsam dogrymy aýdaryn senin näme diyjegiñi bilyanem bolsam!

Respekt!

0
8 Raziýe_Soltan  
16
Hijran sag bol.

0
9 Zara  
347
Dymmak iñ gowy jogapdyr

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]