18:54

Tasawwuf bossanynyñ şeýda bilbili

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 674 | Добавил: Нawеran | Теги: Öwezdurdy Nepesow | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Magtymgulyny öwreniş bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Sanaýy  
Diýdi: "Habar ýok sizden"
Diýdim: "Pelek, sowal bar". Diýdi: "Adalat bizden".

Diýdim: "Dünýä giň olar". Diýdi: "Habar ýok bizden".

Diýdim: "Ol ne don erer?'" Diýdi: "Köpendir biýzden".

Diýdim:"Tende ýaram bar'.Diýdi:"Gizläp gez gözden".

Diýdim: "Yşka diwana".

Diýdi: "Ýüz tut permana".

Diýdim ki: "Ne permandyr?"

Diýdi: "Geldi Tebrizden".Diýdim: "Ne çarh aýlanýar?" Diýdi: "Dünýä ýelidir".

Diýdim: "Adam ne gülmez?" Diýdi: "Janly ölüdir".

Diýdim: "Ol ne egrelmez?" Diýdi: "Yslam ýoludyr".

Diýdim: "Aldym pennana".

Diýdi :"Ýüz tut Kurana".

Diýdim: "Ol ne gapysyz?"

Diýdi: "Şeýtan pälidir".Diýdim: "Ol ne şäherdir?" Diýdi ki: "Ýalan jahan".

Diýdim: "Kimler şa erur?" Diýdi: '"Guryjeset, jan".

Diýdim: "Ol kim aglaýyr?" Diýdi: "Ulug Süleýman".

Diýdim: "Hak ne isteýir?" Diýdi: "Bagda gül-reýhan".

Diýdim: "Bagban aglaýyr".

Diýdi: "Bagryn daglaýyr".

Diýdim ki: "Alaç eýle!"

Diýdi: "Lukman ezizden".Diýdim; "Birgözel gördüm". Diýdi: "Mahy-tabandyr"

Diýdim:"Kimse jan bermez?". Diýdi:"Bir Hak amandyr".

Diýdim: "Kim surer jahan?" Diýdi:"Şah hökmi-rowan''.

Diýdim: "Perzent öledir". Diýdi: "Haka rowandyr".

Diýdim: "Bizge ýetirgil".

Diýdi: "Hak diýp oturgul!"

Diýdim: "Kimde ýok uýat?"

Diýdi: "Juwanda-gyzda".Diýdim: "Pyragy ismim". Diýdi: "Pyrkat çeke sen".

Diýdim: "Gol-aýak ysmaz". Diýdi: "Daglar çyka sen".

Diýdim: "Namart ozadyr". Diýdi: "Mar sen, çaka sen".

Diýdim: "Gitdi agmalym". Diýdi: "Garryp çöke sen".

Diýdim: "Haka arzym bar".

Diýdi: "Oldur saňa ýar".

Diýdim: "Gyşym geçedir".

Diýdi: "Habar al güýzden".

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]