08:43

Ybraýym Edhem

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 1038 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Gyzylgül Tagandurdyýewa | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Taryhy şahslar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
1
1 mehribonamanmyradowna  
364
Ybraýym Edhemiň guburyna zyýarat etmage gyryň üstüne çyksaň bir sowuk şemal,bir ýyly şemal bolup durýan eken bir wagtyň özinde. Sebäbini sorasak indän bolmady.

1
2 Raziýe_Soltan  
16
Gaty gudratly yer diyilyar...yoritelap gidilyar. Gylyjynyn dagy yaran yeri,atynyn dagdan boken yene seyle seyle yerleri bar diyyaler. Entak ozime baryp gormek nesip etmedim

0
3 dovletmyratnurmedov  
496
2005-nji ýyllarda bir gezek gidip görüpdim. Barýançany içim tas üzülipdi. Ýoly gaty ýaramazdy şol wagt. Gyryň üstünde gubury. Sarygamyş kölüniň ileri ýüzi bolaýa. Çöl ýerler. Bir döwürler Sarygamyş köli Uzboý şol ýerlerden geçen bolmaly.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]