UNUDYLAN SES

Bu gün dynç günüdi. Ähli dynç günlerinde bolşy ýaly, bu günem teatrlarda belli aýdymçylaryñ konserti bardy. Menem çagalary ýanyma aldym-da "Hem-ä biraz gezelenç ederin, hemem ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Orazmyrat Myradow

BAHARYÑ BIR GÜNÜDI...

Baharyñ bir güni,
Seýl edip ýördüm,
Gülleriñ içinde bir gunça gördüm,
Juda päkizedi, ýolmaga dözmän,
Soñ bir güne goýup, agraltdym derdim ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 354 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýegendurdy Nurmedow

SAÑA

Men seni gazandym yhlasym bilen,
Bagta ýetip bolmaz hasrat tölemän,
Bir ömüri ýaşaş maňa, nikadaş,
Duýaýyn men seni hut öz kölegäm.

Geçen agyr günle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 395 | Добавил: MissLAdy | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ýazmyrat Çörli

BÜRGÜT KÜÝSÄP, ÇYKDYM DAGA

Bürgüt küýsäp çykdym daga,
Owadan – bürgüt gursagyn.
Mertleri ýada salmaga,
Bürgütdir humana agyn.

Oýan-ha, çal daglar, oýan! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 458 | Добавил: Gurban | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bapba Gökleñ

■ Ynal ýawynyň han bolmagynyň beýany

Kaýy Gara hojanyň ogly Gorkut atanyň salyr Eňeş hojanyň we Awaşban hojanyň baştutanlygynda ähli oguz ili ýygnanyp, kaýy halkyndan Ynal ýawyny patyşa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 558 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abulgazy Bahadyr han

TÜRKMENLERIŇ NESIL DARAGTY / ŞEJEREÝE TERAKIME

Ol beýik Alla tagala şükür, onuň şan-şöhraty artsyn! Onuň başy-hem ahyry ýok; ýurdy ebedilik, atasy-enesi ýok, aýaly, ogly-gyzy ýok. Ol ged ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 1090 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abulgazy Bahadyr han

ILIÑ ÇAGASY

"Illeriñ çagasy bela ýaly-la"
Diýip gyjyndyrdyň, okatdyň eje.
Bäsdeş edip illeň çagalaryna,
Ejiz yüregmizi beketdiň eje.

"Illeň çagasyndan ke ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 701 | Добавил: Mahymm | Дата: 08.12.2019 | Teswirler (10) | Теги: Kerim Hally