OWADAN GYZ

Galdyr başyň,
Owadan gyz,
Iller ap-ak,
Ýüzüň görsün ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 573 | Добавил: amanmyradownamehribon | Дата: 02.12.2019 | Teswirler (4) | Теги: Annasoltan Kekilowa

ILKINJI KOMANDIROWKA

Redaksiýada ýañy işe başlan badyma çetki raýonlaryñ birine komandirowka gitmeli diýdiler. Dogrusy, gaýgy etmänem durmadym, habarçy hökmünde ilkinji gezek gitjek bolşu ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 420 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 01.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

GÖRDÜM

Öňkülerimden ir oýanypdyryn,
Girýän-çykýan, hiç bir zatda gyzyk ýok.
Öňe-yza ýöräp yz goýup ýörün,
Kalbym çaýkanyp dur, serde tizlik ýok.

Alasarmy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 389 | Добавил: Allanazаr | Дата: 01.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Allanazar Rejebow