NOEL BABA KIM? NOEL WE TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY HAÇAN DÖREDI?

Miladynyñ 336-njy ýylynd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 432 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sadyk Çalyşkan

TÜRKMEN BEDEWINIÑ TOÝY

Zeminiñ ýüzünde dürli nesilden bolan bedewler sanardan agdyk ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 361 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

DOGLAN ÝYLY SYGYR

Obanyñ orta gürplerinde gür baga bürenip oturan mekdebiñ iki gat jaýy Saparguly aga üçin täsin dünýä bolup göründi. Ol bu ýerini edil ilkinji gezek görýän ýaly, mekdebiñ ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 431 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

ALLATAGALANYÑ GUDRATY

Ýassy mahaly musulman bendesi ýatjak ýerine girende, Beýik Alladan dünýäniñ abadançylygyny, abatlygyny, rahatlygyny diläp, jan saglygyny arzuw edýär. "Bu dünýäde abr ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 406 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

ASMAN SEÝISÇILIGI

Asman seýisçiligi — ýyldyzlar arkaly atlary seýislemekdir. Bu juda hupbatly, şonuň ýaly hem ýakymly ýörelge. Onuň üçin ilki bilen janly tebigatyň diline düşünmeli. ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azat Gylyjow

BAMSY BIREGIÑ ATY BOZ AÝGYRY SÖÝGÜLEÝŞI
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 357 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gorkut ata