TÄZE ÝYLY BELLEMELIMI?

Allanyñ Resuly (s.a.w) baky dünýä göç etmezinden az salym öñ ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 351 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdyrahym Şen

BAÝRAMALY SANATORISI

Baýramaly sanatorisine - şypahanasyna 1992-nji ýylda Türkm ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 407 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

TÜRK OGLY TÜRK: NOEL BABA

22-nji ýanwar - gündizlerine trotuatrlardan adam sil bolu ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 371 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Lutfulla Göktaş

TÄZE ÝYL ÝENE-DE GELER

Işleýän ýeriñ redaksiýa bolsa, gelim-gidimiñ ýetik, her tüýs ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 428 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

ANNAGULY AGANYÑ ALMYTY

Beýle-beýle zatlar bolar öýdüp Annaguly aganyñ kellesine-de gelenokdy. Ol işip oturan ýüpüni bir gapdala taşlady-da, ýabaga geýdirilen telpegini alyp silkeleşdirdi. ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 375 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

AGAJANYÑ ABRAÝY

Baýramalynyñ üstünden otluda ençeme sapar eýläk-beýläk geçsem-de, bereketli topragyna dabanym kakmandy. Ýetmiş ýaşa ýetip barsam-da, saglygymdan nägile däldim. Dynç alyş ö ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 359 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

TÄZE ÝYL ARZUWY

Ynsan tolgunmasy, yşky-söýgüsi,
Ylhamy, hyjuwy, işi-azaby, - ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 407 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Annaberdi Agabaýew

TÄZE ÝYLA ARZUWLARYM

1.

Gözel günleñ kerwenin
Çekip gel sen, Tä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 460 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Tirkeş Sadykow

GEREKLI ADAM BOLUŇ!

Spektakl tamamlanandan soň sahnanyň perdesi ýapylyp, az wagtdan ýene açyldy. Ahyry sahnada çykyş eden artistleriň öz tomaşaçylary bilen iki-çäk galmaly wagty gelip ýet ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 454 | Добавил: Gurban | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (3) | Теги: Oraz Abdyýew

WYSAL BOLMADYK SÖÝGI

Taýly şahyryñ ömür ýoly we döredijiligi

Taýly şahyr 1886-njy yýlda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Sokuly obasynda çarwa maşgalasynda enede ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 544 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 28.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly