HİTLERİN İMAMLARI

Hitler’in ordusunda örgütlenen Müslüman askerlerin üniforma ve feslerinde; Nazi kartalı, gamalı haç ve kurukafa vardı.
ABD Milli Arşivleri tarafından geçtiğimiz g ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 328 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.12.2019 | Teswirler (0)

HOREZMŞALAR DÖWLETINIŇ HARBY ULGAMY
... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 673 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

ZAKASPI OBLASTYNYÑ DÖWLET ATÇYLYK ZAWODY

Türkmenistanyñ merkezi döwlet arhiwi ägirt köp dokumental genji-hazynany özünde saklaýar. Makalada 1880-nji ýylda 1916-njy ýyla çenli ahal-teke at ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 406 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nina Gýulumýan

BIRWAGTLARYÑ TÄZE ÝYLY....

• Näme ederdiñ?

Täze ýylyñ başynda l ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 381 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Barlas

TÜRK OLMAK ZORDUR – IRAK’TA TÜRKMEN OLMAK DAHA ZORDUR

Hemen sınırlarımızın ötesinde yıllardır bir şeyler oluyor, ama her nedense biz deve kuşu misali kafamızı kuma sokmaktan ve etrafımızd ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 355 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Saadetdin Gömeç

TÄZE ÝYLY NÄHILI GARŞYLAMALY?

Maşgala baýramy bolan Täze ýyl baýramçylygynda ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 493 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.12.2019 | Teswirler (2) | Теги: Ýazbibi Rasulowa

GUWANJYMYZ

Çagakak türkmen halk ertekilerinde ýetim oglanyñ adyl şa bolýandygy hakynda az okamadyk. Ertekilerde ýetim oglanyñ şa bolmagy türkmeniñ islegi, arzuwy bolupdyr. Halk hakykaty a ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 338 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tatar Üýşmekow

BIR GÜN DUZA - MÜÑ GÜN SALAM...

Türkmen halk ertekileriniñ birinde çöl-beýewanda ýa ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 761 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.12.2019 | Teswirler (1) | Теги: Tatar Üýşmekow