TAÑRYTARAPYN ÝARADYLAN ATLAR

Türk(men)ler gadym zamanlardan bäri Tañrynyñ gudratyna we ýeke-täkligine, mekanynyñ gökdedigine ynanýardy. Orhon ýazuw ýadygärliklerinde geçýän “üze kök Tengr ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 448 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kaba Aly

ÇUKUROVA GAVURDAĞLARI VE AMIK OVASINDAKI TÜRKMENLER

Anadolu’da, Oğuzların yirmi dört boyundan Kayı adında 94, Avşar (Afşar) 86, Kınık 81, Eymür 71, Karkın 62, Bayındır 52, Salur 51, Yü ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 381 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahametdin Kuzujular

OĞUZ BOYLARINDAN TÜRKMEN TAYFA VE TÎRELERİNE

Tabloda alt sıralarda yer alan boylar yukarıda belirtilen istilâ hareketlerinddn sonra önceki durumlarını kaybedip ya diğer boylara karışmışla ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 1543 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Soltanşa ATANYÝAZOW

TÜRKMEN NOHUR, ANEVLİ, ARABAÇI, ATA ve GARADAŞLI BOYU

■ NOHUR BOYU

Bu ziraatçı ve dağlı boya mensup olanlar Baherden ilçesinin dağ içindeki Garrı, Nohur, Garavul, Könegümmez; ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 616 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Soltanşa ATANYÝAZOW

SELÇUKLULAR VE ATALARI

Selçuklular, eski dönemlerde Kazakistan steplerinde yaşamışlardı. Türkmenlerin bu dönemdeki hakimine yağba (yabgu) derlerdi.
Yabgu, İslam yurduna askeri bir ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 331 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýegen Atagarryýew

DOKAMALY BIR HALYM BAR...

Ýyllaryñ geçerne howlugardym öñ,
Indi arzuwlaýan yza teserin.
Tesmeýär ol, diñe hakydamyzda,
Ýazyjy deý, goýup gidýär eserin.

Ýöne,o ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (5) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

TÄZE ÝYL GÜNI GABAT GELÝÄN ADAMLAR

1). Naharhanalara ýazdyryp iýip-içip, stipend ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 484 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ysmaýyl Pişer

MENI KÜÝSÄP MENZILLERI AŞARSYÑ

Sen şumahal penjiräni açdyňmy,
Ýolun yzlap öz bagryňdan öneniň.
Ýa şumahal men ýadyňa düşdümmi,
Seni biwagt ynjytdymmy, dönenim?!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 474 | Добавил: Nurdan | Дата: 26.12.2019 | Teswirler (5) | Теги: Şähribossan Geldimämmedowa