19:58

Bürgüt küýsäp, çykdym daga

Категория: Goşgular | Просмотров: 459 | Добавил: Gurban | Теги: Bapba Gökleñ | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ajymdan öldüm / Goşgular - 11.06.2024
Ýaşlyk döwrüň ýatlamasy / Goşgular - 03.06.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Alabahar / Goşgular - 21.03.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Hoş örütdüň / Goşgular - 29.05.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
Hakyky şahyr / Goşgular - 08.05.2024
Döwür oýlanmasy / Goşgular - 22.06.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Mähriban  
607
ÝOLMA GUŞUÑ GANATYN!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]