19:57

Antakýa - Oguz kaganyñ paýtagty

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 374 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Arslan Bulut | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Taryhy makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Metbugat  
Oguz hanyň tagmalary tapyldy

Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky gadymy Akýaýla obasynyň golaýynda ýerleşýän Kazy şäherinde geçirilen ylmy-barlag işleriniň netijesinde Oguz hanyň Aý han oglundan bolan uly agtygy Ýazyryň bişen kerpijiň ýüzüne haşamlanan tagmasy tapyldy. Ýeri gelende bellesek, bu täsin mazmunly nyşan barada XV asyrda ýaşap geçen taryhçy Ýazyjyoglunyň «Oguznama» eserinde ýatlanylyp, onuň Ýazyr hanyň tagmasydygy tassyklanylýar.
Orta asyr Kazy şäherinden tapylan, ýüzüne tagma haşamlanan inedördül kerpijiň ölçegleri 22x22x4 santimetre deňdir. Kerpijiň ýüze çykarylan ýerindäki binagärlik we küýze önümlerinden, şeýle hem, kerpijiň ölçeglerinden, ýasalyş usullaryndan çen tutsak, bu tapyndy XI —XII asyrlara degişlidir.

"Galkynyş" gazeti.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]