14:18

Geçmişte galanlar / dedektif hikaye

Категория: Detektiw proza | Просмотров: 385 | Добавил: Gökböri | Теги: Yşyk Jödel | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Detektiw proza bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Gurgencli  
324
Mmbäh, öz aýalyny özi öldüren bolup çykaýdymy. Soňy garaşyşymdan umuman başgaça bolup gutarady. Hekaýa diýibem şuňa diýäýseň, edil kino görüp oturan ýaly wakalar göz öňüňde janlaýar. 100℅ diline diline düşünip okaýsaňda, 50-60℅ dagyn düşünendirin öýdýän.

0
2 Gurgencli  
324
Düýn okadym, bu gün teswir ýazdym biggrin

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]