23:13

Duman daganda: Pikir gytçylygy ýumuk gözleri açýar

Категория: Romanlar | Просмотров: 145 | Добавил: Moderator | Теги: Oraz Ýagmyr | Рейтинг: 2.5/2
Awtoryň başga makalalary

Romanlar bölümiň başga makalalary

Duman daganda: Aç garny doýrup bolar, aç gözi kim doýrar?! - 05.06.2024
Duman daganda: Pikir gytçylygy ýumuk gözleri açýar - 06.06.2024
Ojak - 1-nji kitap -10: romanyň dowamy - 26.05.2024
Ojak - 1-nji kitap -5: romanyň dowamy - 26.05.2024
Ojak - 1-nji kitap -9: romanyň dowamy - 26.05.2024
Janserek -12: romanyñ dowamy - 20.05.2024
Ojak - 1-nji kitap -11: romanyň dowamy - 26.05.2024
Ojak -1-nji kitap -8: romanyň dowamy - 26.05.2024
Köne mülk -3: romanyň dowamy - 10.06.2024
Ak guwlary atmaň -4: romanyň dowamy - 29.05.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Teylor  
1706
Kitap orginaldan göçürilip, şu ýere goýulýarmyka? O döwūriñ ulaglary hakynda aşakda Geldimyrat Seýidow "Dile geldi-bile geldi" ýatlama-gündeliginde düşnüklije edip ýazypdyr. Onsoñ bu ýere täzeje "Mersedes'' nireden gelip ýörkä?

0
2 Moderator  
1471
Kitap orginaldan göçürilen we ýazyjymyzyñ öz ogly Gammar Ýagmyrowdan alyndy.
Belligiñizden soñ romanyñ özümdäki kitap nusgasyna-da göz aýladym. Harpma-harp dogry.

* * *

"Mersedes" baryp geçen asyryñ 30-njy ýyllaryñ Faşistik Germaniýasynda öndürilip başlanan awtoulag.
Geldimyrat Seýidowyñ makalasynda ýatlanýan döwür ýetmişinji ýyllaryñ ikinji ýarymy (1976).
Oraz Ýagmyrowyñ romanynda beýan edilýän wakalar bolsa "Üýtgedip gurmak we aç-açanlyk" ýyllaryna (1985-1991) gabat gelýär. Bü eýýäm sowet häkimiýetiniñ daşarky dünýä açylyp ugran ýyllary. "Mersedesleriñ" gelip ugran bolmagy mümkin.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]