21:53

IKI ŞYGYR

HORMATLY PRIZDENTIMIZ.

Arkaýyn ýaşaýas, ýatýas arkaýyn,
Dünýäň bagty çüwen raýatdyrys biz!
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.

Watan "rowaçlygyň" ýylyna gelip,
Toýlarmyzy baýram edýär ilimiz!
Munuň üçin hiç ýadaman işleýär,
Ýörelge Hormatly Prezidentimiz.

Ak merkeziň aklygyndan paý alyp,
Hiç galmady alada ýa derdimiz.
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.
Şonyň üçin bagtlydyr ilimiz,
Şonuň üçin alkyş aýdar dilimiz...

EJEMJAN HEM KAKAMJAN

Gözüm açyp görenim,
Ejemjan hem kakamjan.
Ähli zadyň seresi
Dermany siz göz damjaň.

Elim tutup ýöreden,
Ejemjan hem kakamjan.
Derdim uzakdan duýup,
Ilki ýüregi ajan.

Ulaldyp adam eden,
Ejemjan hem kakamjan.
Il alkyşyny alaryn,
Hiç galmaryn basyp çaň.

Size başym egikdir,
Ejemjan hem kakamjan.
Hiç ýüzüňiz utanmaz,
Bu ýürege berip jan.

✍Amangözel Gurbanowa
Категория: Goşgular | Просмотров: 448 | Добавил: ahallydan | Теги: Amangözel Gurbanowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]