23:08

"IMO"-dan çykan gyz / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 919 | Добавил: Нawеran | Теги: Akmyrat Jumaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Diriligiň derdi / hekaýa - 12.01.2024
Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Jan / hekaýa - 08.03.2024
Ýolagçy / hekaýa - 12.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Елена_Прекрасная  
462
Govy şu hekayañ dövrebap

0
2 mango  
651
…telefonuň ekeranynyň ýüzünde…

“Ekeran” diyjek bolsañ, onda telefonam “tlafon” bolmaly.

…gamyş kibi barmaklary akwariumyň içindäki tylla balyklar ýaly eda bilen hereketlenýärdi.

Barmaklaryñ inçe uzynlygy, gamyša meñzäp biler, yöne eplenmesi kyn, eplejek bolsañam döwülyan gamyš bilen suwda (akwariumda) plastiçnyy yüzup bilyan maÿyšgak (tylla) balyklary yan-yana deñemek gelišmandir.
——
doly okamadym. göz gezdirdim.
sonky abzasda gözüme dürtüldi:

…mähnet glediçanyň düýbündäki skameýkalaryň birine özümi taşladym-da, skameýkanyň arkabererine arkamy diräp, ýokaryk seretdim…

“Glediça” diyyaniñ biziñ “gladiš” diyip owrenen agajymyzdyrla diyip gugldan soradym, “glediça” däl – “glediçiÿa” diydi. Yone yakynlapsyñ.

skameykañ arkasyna “arkaberer” diyjek bolsañ, onda orsça “skameykanam” üytgetmeli eken, meselem – “göt goyar”…

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]