09:37

Kalbymyñ joşy, dilimiñ senasy

KALBYMYÑ JOŞY, DILIMIÑ SENASY

Çal bulutlar gaplady çar tarapy,
Dür damjalar ýüzün ýuwdy daglaryñ.
Jülgeleriñ tämizlenip howasy,
Görki artdy gül-gunçaly baglaryñ.

Gaýalaryñ, ýapraklaryñ ýüzünde,
Merjen dür däneler atdylar öwşün.
Ýagyş diñdi, guşlar nagma kakdylar,
Hoşroýlyga besläp göwünler köşgün.

Ynsanýete badaşan dek bagyry,
Eçilip dur synasyndan genjini.
Göwsünden syzylyp çykýan çeşmeden,
Datsañ unudýarsyñ gaýgy-ünjini.

Daglarym guwanjym, buýsanjym meniñ,
Kalbymyñ joşy siz, dilimiñ senasy.
Üstüne seýrana çykan çagymda,
Gujagyny açýar onki synasy.

Süleýman ÖWEZOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 389 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Süleýman Öwezow | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

At galar / Goşgular - 11.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Gelersiñ... duşuşarys / Goşgular - 27.01.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]