17:27

Nädürs diýdigim dürs eken

Категория: Goşgular | Просмотров: 468 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Mürze ýigit / Goşgular - 12.03.2024
Ýagyş damjasy / Goşgular - 24.03.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Garaýolly  
27
Ajayyp filosofik shygyr

0
2 Bagabat  
43
"Hyrs" sözi bir manysynda "aýy" diýmegi aňladýan ekeni. Ýene-de bir manysynda syrtlany, başga bir göçme manysynda açgöz adamy aňladýan ekeni. Goşgy gowy bolupdyr.

0
3 Gumlygelin  
8
Hyrslan diýip adam ady hem bar.

0
4 bbaygeldiyew  
770
Genneje gosgylaryñyzy haladym .
Ýöne soñky wagtlar taze mowzuk goýañyzokla

0
5 Gumlygelin  
8
@baýgeldiýew halanyña begendim .Täze zat dörese täze mowzuk goýjak-la jigim...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]