22:48

Ol mynasypmy...

Категория: Goşgular | Просмотров: 473 | Добавил: Нawеran | Теги: Begmyrat Ussaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Erjellik / Goşgular - 05.01.2024
Ýatlama / Goşgular - 22.06.2024
Garrylyk hakynda goşgy ýazypdym... / Goşgular - 15.07.2024
Yzany yşkyma ýamag etdim / Goşgular - 15.04.2024
Ömrümde / Goşgular - 05.07.2024
Bentler-rubagylar / Goşgular - 13.07.2024
Rubagylar / Goşgular - 18.06.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Öwün / Goşgular - 25.06.2024
Pyragyny okasañ! / Goşgular - 24.06.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]