14:28

Pirimkul Kadyrow

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 558 | Добавил: Нawеran | Теги: Pirimkul Kadyrow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
1
1 Garaýolly  
27
Pririkul Kadyrowyñ ,,Yyldyzly gijeler" ( turkmencesi ) romanyny 29 sagatda okap cykypdyryn,icimden.

0
2 Garaýolly  
27
Ýok,ökunme nirde! Edil gyzykly serialyň nobatdaky bölumini görjek yaly, işden howlugup öýe gaýdýardym! Gaýta,ol maňa okayan göwrümli roman-epopeýalarymyň.uly kiçiligini kesgitlemäge ölçeg birligi bolup galdy.Roman ajaýypdy. Okyjy wakalaryň içine aralaşyp gidýärdi. Arman,onuň 3-nji kitabyny originalynda okamaly boldum.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]