10:54

Tilki bilen Alaka

Категория: Goşgular | Просмотров: 527 | Добавил: Нawеran | Теги: Iwan Krylow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Превратила всё в шутку сначала…» / Goşgular - 29.02.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Günüñ monology / Goşgular - 01.01.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Победителям / Goşgular - 29.02.2024
Bagyşla! / Goşgular - 01.01.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Dünýe... / Goşgular - 11.02.2024

Teswirleriň ählisi: 10
0
1 Şahym  
Sud öñünde subut etjek miltiñ ýok,
Emma welin aýtman durup bolanok... wacko

0
2 Garaýolly  
27
Ajap basnya

0
3 Garaýolly  
27
Terjimeci Surogyñ adyny turkmen okyjylarana dushnukli bolar yaly ,,Alaka"diyip alypdyrlar cen edyan.Surok orsyetde kop bolyan eken. Alakadan kici gowreli,calt hereketli,meñ gorenim goñur-sary reñkli jandar eken. Orslar ony ,,Surok" ( Suurok ) diyip atlandyryar. Alaka yaly hin gazyp yashayar. Esasan hini otluk,cop calamlyk meydanda, tokayda gazyp yashayan eken. Ol Turkmenistanda yok bolmaly. Gowresi belkadan ulyrak,bizdaki ortaca alakalardan kicirak bolyan eken.

0
4 Garaýolly  
27
Bizde yok bolsa onuñ turkmence adyny tapmak kyn bolsa gerek.

2
5 Нawеran  
9
Şyhmyrat aga, bizde-de gemrijiler otrýadynyñ atlary-ha kändir öz-ä: alaññyrt diýdi, ýalman diýdi.. alaka diýdi.. biggrin
Сурок - bizde türkmençede "sugur" bolaýýa öýdýän..

0
6 Нawеran  
9
Türkler b.n azerbaýjanlar-a "marmot" diýýän ekenler. Olañky-ha belli, ýewropa dillerinden geçen söz - marmot.
Aslynda rus diline-de "сурок" sözi türki dillerden geçen bolmaly, sebäbi çuwaş dilinde "sawar", gazak dilinde "suyr", özbek we türkmen dillerinde hem "sugur" diýilýär.
Mongollar b.n Sibirde ýaşayan türki taýpalar etinem iýýän eken o janaweriñ smile

0
7 Garaýolly  
27
Gaty dogry,Has. Kop turki sozler yewropalashyp,dogrysy orslashyp gidip,soñ turkmenca terjime edilipdir. Yakynda bir ozbek alymy cykysh etdi. Mysal ucin, Karandash sozi aslynda ,,gara dash,, (galam ) eken.

0
8 San  
@garaýolly, d.g amerikada, we dunyaniñ başga-da kop yurdunda bar bu jandar, Ozbegistanyñ Gyzyl kitabyna hem girizilipdir, edil hazir bizde yogam bolsa, (bilemok baram bolsa), özbeklerde bolsa öñ bizdede bar bolan bolaymasa ol?

0
9 Garaýolly  
27
Dogry,dogry,ozbeklerde bar bolsa bizde de bardygy shol. Cunki Orta Aziya regiony tutush bir Turan territoriyasy ahyry!

0
10 Akjemal  
243
Para alyp dälimi men tongue biggrin

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]